Haku

Etsivä löytää

Suomalainen | Tehokas | Helppokäyttöinen | Monipuolinen

Laadukas & kaunis

Tehokas & Monipuolinen

Helppo & Käytännöllinen

Koko Perheen hyvinvointiin

N-acetylcystein (NAC): fördelar och biverkningar

N-acetylcystein, eller NAC, är ett effektivt, säkert och prisvärt tillskott för flera akuta och kroniska sjukdomar.

Vad är NAC?

Cystein är en aminosyra och N-acetylcystein (NAC) är dess kosttillskottsform. Det hjälper kroppen att tillverka och använda skyddande antioxidanter. Den mer exakta molekylformen av NAC är N-acetyl L-cystein, men den vardagliga formen är N-acetylcystein.

Cystein finns i många proteinrika livsmedel, men N-acetylcystein finns bara i kosttillskott eller receptbelagda läkemedel.

Eftersom människokroppen kan göra en del NAC från andra aminosyror, särskilt metionin och serin, anses det vara en "semi-essentiell aminosyra." Detta innebär att det inte finns något definierat dagsbehov för NAC, men högre dosmängder i tilläggsform kan gynna vissa människor.

Fördelarna med NAC är många, och den har använts i decennier i olika syften, till exempel för att minska inflammation, skydda levern, förebygga/behandla insulinresistens, infertilitet på grund av PCOS och bland annat läkemedelstoxicitet.

Vad används NAC till? Dess vanligaste användningsområden är:

 • Öka mängden av en antioxidant som kallas glutation.
 • Behandling av paracetamol (smärtstillande) överdosering.
 • Löser upp slem från lungsjukdomar som bronkit.
 • Skyddar levern.
 • För att förhindra urinblåsa eller neurologiska skador orsakade av vissa läkemedel.
 • Möjligen för att förebygga tjocktarmscancer.

fördelarna med acetylcystein eller nac täcker också en hälsosam graviditet 300mg

NAC har visat sig stödja en hälsosam graviditet och har inte visat sig ha några skadliga effekter på modern eller fostret. Under graviditeten bör du dock vara extra försiktig med vilka kosttillskott du använder och prata med din läkare om eventuella biverkningar.

7 huvudsakliga fördelar med N-acetylcystein

1. Antioxidanteffekter och hjälper till att bilda glutation

NAC är involverad i regleringen av det glutamaterga systemet . N-acetylcystein fungerar som en prekursor till L-cystein, vilket leder till biosyntesen av glutation. Faktum är att L-cystein (tillsammans med glutamin och glycin) är en aminosyra som behövs för produktionen av den utan tvekan viktigaste antioxidanten i människokroppen, glutation.

De viktigaste verkningsmekanismerna för N-acetylcystein är dess antioxidant och antiinflammatoriska effekter. Dessa beror på NAC:s förmåga att öka glutationnivåerna, skydda mot fria radikaler och minska oxidativ stress.

På grund av detta rekommenderas det som en möjlig behandling för olika sjukdomar som kan orsakas av fria radikaler, såsom leversjukdomar, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och även cancer.

2. Kan hjälpa till att stödja graviditeten

Är NAC farligt under graviditet? Studier har inte visat att NAC-behandling har skadliga effekter på modern eller fostret.

Vissa studier har till och med funnit att att ta NAC i kombination med vitamin E eller vitamin A+E och essentiella fettsyror kan minska reactive oxygen species (ROS) och leda till förbättrade graviditetsresultat hos dem som kämpar för att bli gravida och förbli gravida, särskilt kvinnor. PCOS.

Detta beror på NAC:s förmåga att öka glutationnivåerna, vilket positivt påverkar insulinutsöndringen och minskar insulinresistensen, vilket man tror är associerat med PCOS.

Enligt en artikel publicerad i Women's Health Reviews fungerar NAC som en terapeutisk metod som förbättrar mängden insulin som cirkulerar i kroppen och insulinkänsligheten hos PCOS-patienter med hyperinsulinemi.

NAC har också antiinflammatoriska effekter som kan förbättra graviditets- och förlossningsresultat hos kvinnor med infektioner som är benägna att för tidigt födda.

NAC kan tas i en dos av 600 mg per dag oralt tillsammans med progesteron efter 16 veckors graviditet för att förhindra att för tidigt värk återkommer.

Dessutom kan det hjälpa till att behandla överdosering av paracetamol under graviditeten. Överdosering av paracetamol är den vanligaste överdoseringen av läkemedel som rapporterats hos gravida kvinnor.

n acetyl l cystein, n acetyl cystein, dvs NAC 600 mg dagligen för att förhindra för tidig födsel

NAC hjälper till att minska slemproduktionen, hosta, väsande andning och andningssvårigheter.

3. Hjälper till med andningsproblem genom att bryta upp slem

N-acetylcystein minskar slemsekretion, slem, hosta, väsande andning och andningssvårigheter. Det är därför det är användbart vid behandling av bland annat kronisk bronkit och förkylningar och influensa.

Det finns också bevis för att NAC kan vara användbar som en tilläggsterapi vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och emfysem.

4. Skyddar lever och njurar

Hjälper N-acetylcystein leverfunktionen? Ja. Förutom att skydda kroppen från skador orsakade av fria radikaler, hjälper NAC också till att kontrollera de negativa effekterna av läkemedel, särskilt paracetamol .

NAC är effektivt vid behandling av akut paracetamolförgiftning och akut leversvikt.

NAC-injektioner kan ges för att minska de skadliga effekterna av en överdos på levern och njurarna. N-acetylcystein verkar motverka toxiciteten hos kemikalier enligt följande:

 • På grund av den dubbla rollen spelar den som nukleofil och sulfhydryldonator.
 • Genom att öka glutation i kroppen.
 • Genom att reducera N-acetyl-pbensokinonimin.
 • Med antioxidantegenskaper som skyddar leverfunktionen.

NAC minskar toxiciteten och berusningstillstånden bäst när det tas inom 8-10 timmar efter en överdos. Patienter som tar NAC inom åtta timmar förbättras vanligtvis, har en incidens på mindre än 10 procent av levertoxicitet och har en lägre risk för allvarliga lever-/njurskador.

Fördelarna med nac är relaterade till depression och tillståndet för hår och naglar. n acetyl 300 mg

NAC har visat sig ha en positiv effekt på humör och olika kognitiva problem, allt från PTSD till schizofreni.

5. Förbättrar och stabiliserar humöret

En obalans av glutamat tros vara en av faktorerna som påverkar humör och kognitiva tillstånd. Eftersom NAC påverkar nivåerna av signalsubstansen glutamat i hjärnan kan det vara en användbar tilläggsterapi för ångest, depression och andra psykiska problem.

I synnerhet har det visat sig ha positiva terapeutiska effekter på psykiatriska syndrom som kännetecknas av antingen oxidativ stress eller impulsivitet och tvångsmässighet.

Enligt en artikel publicerad på Psychology Today:

Denna förening har varit föremål för många studier, inklusive neuroimaging-studier, och har studerats vid otaliga sjukdomar - depression, bipolär sjukdom, tvångssyndrom, PTSD, schizofreni, beroende, ätstörningar, Alzheimers sjukdom och beroende.

NAC har också visat sig lindra symptomen på ADHD .

NAC verkar hjälpa till med idisslande (extremt negativa tankar om jaget som är svåra att kontrollera) och kan hjälpa till att göra dessa tankemönster mindre plågsamma och mindre benägna att utlösa allvarlig oro eller rädsla och utlösa depression.

De preliminära bevisen för N-acetylcysteins funktion i hjärnan är positiva, men ytterligare forskning kring ämnesområdet behövs.

nac-upplevelser

NAC kan hjälpa till att förbättra humöret och minska negativa tankar om dig själv.

6. Kan hjälpa till att stoppa utvecklingen av cancer

Även om NAC inte har visat sig behandla cancer, finns det bevis för att det kan skydda mot cancer genom att neutralisera DNA-skadande fria radikaler. I djurförsök visade djur som matades med NAC-tillskott mindre cellskador, samt färre lung-, kolon- och blåstumörer jämfört med djur som fick en normal diet.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center säger att "NAC stör tumörinvasion, metastaser och blodkärlstillväxt i laboratorieexperiment, men det är inte känt hur väl dessa effekter översätts till människor."

Kliniska studier visar att NAC kan hjälpa till att försvara sig mot vissa typer av cancer genom att:

 • Genom att reglera uttrycket av gener involverade i oxidativ stress och inflammatoriska vägar.
 • Genom att förbättra antioxidantnivåerna
 • Genom att minska produktionen av inflammatoriska cytokiner och proteiner.

Dessutom kan NAC användas för att hjälpa cancerpatienter att hantera de biverkningar som är förknippade med vissa mediciner och behandlingar.

7. Försvarar sig mot metabola sjukdomar

Som nämnts ovan förbättrar NAC insulinkänsligheten och kan hjälpa dem som är benägna att drabbas av metabola störningar. Metaboliska störningar är vanligare hos personer med låga antioxidantnivåer. Med NAC är det möjligt att främja läkningen av metabola sjukdomar eller minska deras negativa effekter.

Hur använder man N-acetylcystein (och doseringsinformation)?

NAC är ett receptfritt tillskott/läkemedel som kan köpas i din lokala hälsokostaffär i kapsel- eller tablettform. N-acetylcystein finns också på recept som injektion.

Cystein (en svavelhaltig aminosyra) finns i livsmedel som kyckling, kalkon, vitlök, yoghurt och ägg, men NAC kan endast erhållas genom kosttillskott eller mediciner.

Det finns inget dagligt behov av NAC och det finns ingen överenskommen "optimal dos" för NAC-tillskott.

Allmänna NAC-dosrekommendationer beroende på symtomen/tillstånden som behandlas:

 • 600 till 1 800 milligram NAC per dag verkar vara effektivt för många tillstånd ; En 600 mg kapsel, två till tre gånger om dagen, är den rekommenderade startdosen.
 • 2 000 milligram per dag verkar vara en säker dos för de flesta vuxna.
 • Högre doser kan behövas vid behandling av vissa kroniska och degenerativa tillstånd, såsom KOL, försämrad glukoskontroll och cancer.
 • Dagliga doser på 2 800 milligram i upp till tre månader verkar vara effektiva hos KOL-patienter, enligt vissa studier.
 • En säker mängd NAC för långvarig användning är 70-100 mg per dag

n acetyl l cystein ​​dvs nac fördelar och erfarenheter

Immunity Blend innehåller N-acetylcystein i en absorberbar form precis tillräckligt liten för att du ska kunna använda den dagligen.

Taimi Immunity Blend innehåller 48 mg NAC per portion. Eftersom Immunity Blends mikroinkapsling skyddar känsliga ingredienser som N-acetylcystein från magsyrors härjningar, vilket främjar absorption och effektivitet. Mängden är dock tillräckligt liten för att produkten ska kunna användas under lång tid och få de synergistiska fördelarna med N-acetylcystein och 17 andra råvaror, som främjar naturlig resistens.

>> KONTROLLERA IMMUNITETSBLANDNING HÄR <<

Hur lång tid tar det för NAC att börja fungera?

Det beror på sjukdomen för vilken N-acetylcystein tas, individen, användningssättet och dosen.

NAC kan arbeta inom några timmar och hjälpa till att behandla överdoser och förgiftningstillstånd när det tas intravenöst. Vid behandling av andra sjukdomar kan fördelarna med NAC ta flera månader att visa sig. Å andra sidan, hos vissa personer kan NAC ha effekt på bara några veckor.

När ska du ta NAC?

N-acetylcystein kan tas när som helst på dygnet. NAC finns i olika doser, såsom 500 mg, 600 mg, 750 mg och 1000 mg kapslar, samt i pulverform.

Om du för vana använder större dagliga doser, är det lämpligt att dela upp den dagliga dosen i flera delar, till exempel kan du ta två eller tre doser om dagen, på morgonen, på dagen och på kvällen.

Skadliga effekter och interaktioner

Är NAC farligt?

NAC är säkert för de flesta, men läkemedelsinteraktioner och biverkningar är möjliga. Sammantaget tror de flesta experter att de potentiella fördelarna med NAC-användning uppväger de potentiella riskerna.

Vilka är biverkningarna av NAC?

Möjliga biverkningar av NAC kan inkludera:

 • Matsmältningsbesvär/besvär i magen
 • Diarre
 • Trötthet och dåsighet
 • Svett
 • Utslag

Fördelarna med nac i hår- och nagelvård börjar vid 300 mg per dag. Tänk på att ett näringstillskott inte ersätter en varierad kost

Fördelarna med NAC är många och det är i allmänhet ett säkert tillskott . Kom dock ihåg att kosttillskott inte ersätter en varierad kost.

NAC är kanske inte säkert för personer med astma, blödningsrubbningar eller de som tar nitroglycerin (till exempel blodförtunnande medel och vissa blodtrycksmediciner). Om dessa gäller dig, kontrollera med din läkare innan du tar NAC-tillskott för att diskutera potentiella interaktioner.

Är NAC dåligt för njurarna? Kan NAC orsaka leverskador?

I mycket höga doser kan vilket tillskott som helst orsaka lever- eller njurproblem, men som nämnts ovan anses NAC i allmänhet skydda levern och njurarna, inte skada dem.

Sammanfattning

 • N-acetylcystein (NAC), kosttillskottsformen av cystein, är en aminosyra som hjälper kroppen att producera och använda skyddande antioxidanter, särskilt glutation.
 • Den officiella molekylära formen av NAC är N-Acetyl-L-Cystein, men N-Acetyl-Cystein är den etablerade vardagsformen.
 • N-acetylcystein skyddar levern och njurarna, stöder avgiftningsvägar och har antiinflammatoriska effekter.
 • N-acetylcystein-injektioner används för att korrigera läkemedelsöverdoser och förgiftningstillstånd.
 • Andra fördelar med NAC inkluderar behandling av luftvägssjukdomar, PCOS, infertilitet, metabolt syndrom och vissa typer av cancer.
 • N-acetylcystein finns inte i livsmedel, men cystein finns. NAC kan endast erhållas genom användning av kosttillskott eller receptbelagda läkemedel.
 • Dosstorleken för NAC varierar. Vid långvarig användning, som en ingrediens som stödjer kroppens funktion, är en bra dosstorlek 700-100mg. 600-1800 milligram per dag är en möjligen effektiv dosstorlek vid behandling av vissa åkommor. Högre doser på runt 2000 mg/dag har också visat sig vara säkra.