Haku

Etsivä löytää

Suomalainen | Tehokas | Helppokäyttöinen | Monipuolinen

Laadukas & kaunis

Tehokas & Monipuolinen

Helppo & Käytännöllinen

Koko Perheen hyvinvointiin

Integritetspolicy

Ett integritetsmeddelande i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, 2016/679). Integritetspolicyn innehåller också information om registerbeskrivningen enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

BOOM by Botanicals Ltd ("Taimi") har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och följer god dataskyddspraxis i all sin verksamhet. I den här integritetspolicyn förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan samla in om dig när du beställer våra produkter eller kontaktar oss via vår webbplats, och för vilka ändamål vi kan använda sådan information. Du måste godkänna villkoren i denna integritetspolicy innan du gör en beställning hos oss online.

1.

BOOM by Botanicals Ltd (Taimi)
C/O Terkko Health Hub, Haartmaninkatu 4
00290 Helsingfors
E-post: hello@taimi.love

2. Ansvarig för registret

För ytterligare information om dataskydd och behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post:

hello@taimi.love

3. Registrets namn

Taim e-handel kundregister

4. Registrets syfte

Registret används för följande ändamål:


- Hantering av kundrelationer, t.ex. orderhantering, leverans, garantifrågor och fakturering.
- Utveckling av nätbutiken, förvaltning och förbättring av användarupplevelsen.
- Kundkommunikation, marknadsföring och målinriktning.

Behandlingen av personuppgifter tar hänsyn till kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning och personuppgifter behandlas endast på grundval av kundrelationen mellan kunden och Taim, ett avtal, användningen av webbplatsen, kundens uttryckliga samtycke eller rättsliga förpliktelser.

5. Information som finns i registret

Taims kundregister för e-handel innehåller följande uppgifter som tillhandahålls av användarna själva:

- För- och efternamn
- E-postadress
- Telefonnummer.
- Leveransuppgifter.
- Betalningsuppgifter/fakturauppgifter.
- Uppgifter om eventuella marknadsföringstillstånd och -förbud
- Produktrecensioner

Dessutom innehåller registret följande information som observerats eller härletts från analyser av användningen av tjänsten:


- Inköpshistorik, inklusive beställda produkter och deras priser.
- Identifiering av terminalutrustning (IP-adresser).
- Användning av e-handel och uppgifter om surfning.
- Uppgifter som samlas in via cookies (t.ex. hur kunden kom in i nätbutiken).

6. Regelbundna datakällor

Uppgifterna i registret består huvudsakligen av information som kunden lämnar på våra webbplatser. Personuppgifter kan också samlas in separat genom formulär på den registeransvariges webbplats, under evenemang och kampanjer samt per telefon under kundtjänstsamtal.

7. Överföring av uppgifter till tredje part

Taimi lämnar ut uppgifter till tredje part, till exempel vid betalningstransaktioner, leveranser och för vissa marknadsföringsändamål för att tillhandahålla en tjänst. Sådana tredje parter är t.ex:


- Transportörer, till exempel postverket.
- Betalningsförmedlare som nätbankstjänster eller vid betalning med betalkort.
- Kreditförmedlare vid betalning med faktura eller delbetalning.
- Partners för e-postmarknadsföring, till exempel Klaviyo.

Dessa tredje parter får under inga omständigheter använda den tillhandahållna informationen för sina egna syften och de kommer endast att få information som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten. Vi avslöjar, säljer eller hyr inte ut dina uppgifter till tredje part.

Dessutom har Taim rätt/skyldighet att lämna ut personuppgifter till offentliga myndigheter för att uppfylla deras begäran om information.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Taims e-handelspartner använder servrar utanför EU (Kanada/USA) där uppgifterna i registret lagras. I övrigt kommer Taimi inte att överföra uppgifterna i registret utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida detta inte är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten. Om uppgifter överförs utanför EU/EES kommer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter att säkerställas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

9. Principer för registerskydd

Databaserna i anslutning till registret skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel mot externa dataintrång. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler. Endast identifierade anställda hos den registeransvarige och hos företag som agerar på den registeransvariges vägnar och för dennes räkning har tillgång till uppgifterna i registret, med förbehåll för personliga åtkomsträttigheter som den registeransvarige har beviljat.

10. Den registrerades rättigheter

De registrerade har följande rättigheter:


- Rätt att ta del av de personuppgifter som rör dem.
- Rätt att korrigera uppgifterna
- Rätt att få tillgång till den registrerades personuppgifter Rätten att få tillgång till den registrerades personuppgifter och att få dem rättade (t.ex. rätten att invända mot marknadsföring).
- Rätt att invända mot behandling
- Rätt att återkalla samtycke (t.ex. rätten att återkalla samtycke till marknadsföring).
- Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

För att utöva den registrerades rättigheter måste begäran om inspektion, förbud etc. skickas till e-postadressen för den registeransvarige och vara skriftlig och undertecknad. För begäran om insyn får den registeransvarige ta ut en rimlig avgift för tillhandahållandet av informationen om den registrerade utövar sin rätt till insyn mer än en gång per år.

Det bör också noteras att i vissa fall kan utövandet av den registrerades rättigheter begränsas av myndigheter/lagstiftning som ställer krav, t.ex. på lagring av bokföringsuppgifter.

11. Lagring av uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Den finska bokföringslagen ålägger skyldigheter att lagra uppgifter under längre tidsperioder.

12. Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras av webbläsaren på användarens terminalenhet. Cookies innehåller en unik identifierare som gör det möjligt att identifiera användare. Vår webbplats använder cookies för att ge dig en så användarvänlig och högkvalitativ tjänst som möjligt och för att ytterligare förbättra den. Cookies i sig själva gör det inte möjligt för oss att identifiera en användare.

Det finns två typer av cookies, bestående och tillfälliga (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet, men aldrig längre än 12 månader. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du avslutar din webbläsarsession. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet med hjälp av din webbläsare. Du hittar instruktioner om hur du använder och raderar cookies i avsnittet "Hjälp" i din webbläsare. Du kan stänga av cookies eller välja att få information varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. OBS! Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna dra nytta av alla funktioner på webbplatsen.

Du kan kontrollera och/eller inaktivera cookies som du vill. Se aboutcookies.org för mer information. Du kan radera cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare så att de blockerar deras placering. Om du gör detta kan du dock behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker webbplatsen och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

13. Ändringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy på grund av förändringar i utvecklingen av tjänster och lagstiftning. Betydande ändringar av integritetspolicyn kommer att meddelas registrerade kunder när villkoren uppdateras.

Uppdaterad 20.12.2022